ISSA główne założenia

 

Tai chi chuan Styl Węża był praktykowany i utrzymywany w tajemnicy w rodzinie Yang przez pięć pokoleń. W 2001 roku Robert Boyd został oficjalnie przyjęty do rodziny IP (piąte pokolenie rodziny Yang) i zaczął uczyć się tego systemu. Trzy lata później, Mistrz Ip Tai Tak w Hong Kongu nadał Robertowi Boyd’owi uprawnienia do nauczania stylu węża bez zachowania tajemnicy rodziny Yang.
Od tego czasu styl węża powoli rozprzestrzenia się nie tylko w Europie ale i Ameryce Północnej. Aby utrzymać wysoki poziom przekazywania wiedzy i umiejętności oraz właściwej metodologii nauczania stylu węża, Mistrz Boyd założył Międzynarodowe Stowarzyszenie Styl Węża ISSA w celu zjednoczenia wszystkich nauczycieli tego stylu.
ISSA jest organizacją skupiającą osoby o wysokich kwalifikacjach lecz bez oczekiwań ścisłych formalnych powiązań i podległości. Wszyscy członkowie ISSA są zachęcani do przestrzegania poniższego kodeksu etyki:

1. Nauczanie będzie przebiegać w sposób otwarty, szczery i oddany, będzie tworzyć jasne i kreatywne metody przekazywania podstawowych zasad tai chi chuan Stylu Węża.

2. Nauczyciele będą otwarcie demonstrowali swoje umiejętności tak, żeby studenci mogli zobaczyć założenia stylu, i w teorii, i w praktyce, tak by łatwo się ich nauczyć.

3. Nauczyciele będą przekazywać swoją wiedzę i praktyczne umiejętności wszystkim zainteresowanym uczestnikom szkoleń bez żadnych warunków wstępnych związanych z zaawansowaniem czy ich umiejętnościami.

4. Nauczyciele będę traktować uczniów z szacunkiem, zrozumieniem i troską o ich dobre samopoczucie.

5. Nauczyciele uznają fakt, że oni sami też się uczą a dopiero potem są nauczycielami i jako nauczyciele są zobowiązani do rozwijania własnych umiejętności w tai chi stylu węża.

6. Nauczyciele będą przyczyniać się do rozwoju Instytutu Bao Tak Fai Tai Chi przez udział, dwa razy do roku, w seminariach, traktowanych jako środek rozwoju i poprawy ich umiejętności w tai chi styl węża i budowania wspólnoty z innymi członkami ISSA.

7. Naruszenie powyższego kodeksu postępowania może prowadzić do wydalenia z ISSA.

Seminar with Bob Boyd
in Hamburg in spring 2020

Friday, 01 May 2020 :
applications in groups of 2 Advanced students, assistant teachers and teachers

Saturday, 02 May 2020 :
sabre and sword Advanced students, assistant teachers and teachers

Sunday, 03 May 2020 :
Beginners and advanced students

Contact : Stephanie Panskus
Tai Chi Schule Stephanie Panskus
Grubesallee 2
22143 Hamburg
Tel 040 67 58 52 50
Fax 040 67 58 52 70
mobil 0157-33289268
www.taichi-snake.de

Bob Boyd

Click on the picture to see information, price and order

 

New Book available now ! Click on the book image to see information, price and order

Snake Style Tai Chi Chuan
The Hidden System of the Yang Family

Snake style Book

Click on the book image to see information, price and order

Now available on Amazon US and Amazon UK

(available also in french and german)

Mtr IP TAI TAK

Rate this post