International Snake Style Association

Snake Style System Tai Chi Chuan of the Ip Family

International Snake Style Association

Pre svega ime – „Stil zmije“.
Stil zmije se često nalazi uz opise stil tigra i stil ždrala. Ovo nisu tradicionalni opisi, prenošeni kroz generacije, već predstavljaju relativno mlade „oznake“ koje pomažu pojašnjenju različitim stilovima kretanja. Svaka generacija Taiđi Ćuen praktikanata je doprinela širenju umetnosti Taiđija, i razvila i mnoge različite opise kako bi se određeni pojmovi pojasnili ljudima. Tako je GM Ip „označio“ porodični stil kojim ga je učio Yang Sau Chung(Yang Shou Zhong) kao „Stil zmije“.On je to učinio na osnovu kretanja koje koristi unutrašnje mišiće kičme, i odabrao je biće iz životinjskog carstva koje se kreće na taj način – zmiju. Zmija se kreće brzo, efikasno i moćno koristeći samo mišiće oko kičme i ne koristi pomoć nogu i ruku.Ovo karakteriše osnovne principe kretanja stila zmije kao što opisi stil tigra i stil ždrala opisuju njihovo kretanje.

Drugi opisi koji se koriste su : veliki , srednji i mali okvir, koji takođe predstavljaju nove opise kretanja.

Stil nastavnika i stil studenta su dva najstarija opisa za sadržinu tajnih učenja koja su se držala u okviru porodice i za učenja koja su se prenosila daljim rođacima i ljudima van porodice.Dalje, postoje još i stav ždrala, stav tigra i stav zmije koji se ne odnose na način kretanja, već na visinu tela u kojoj se izvode pokreti. Na primer, stavovi ždrala koriste visoko postavljeno telo sa skoro ispruženim nogama, stavovi tigra se koriste srednje-visoko postavljeno telo sa malo savijenim nogama dok stavovi Zmije koriste nisko postavljeno telo sa veoma savijenim nogama u kolenima. Stav zmije je veoma težak za kukove i kolena i moraju se izvoditi izuzetno pažljivo zbog visokog rizika javljanja povrede u zglobovima.
Stavovi se razlikuju od stila do stila, a stil zmije GM Ipa se ne izvodi niti je u vezi sa stavom zmije.

Svi ovi „opisi“ i imena ne smeju biti shvaćeni kao neprikosnovene činjenice, već kao sliku koja pomaže čitaocu/slušaocu da shvati ideju osnovnih principa. Nažalost, iako su skoro svi prevodi i drevni tekstovi Kineskih klasika nedodirljivi u svojim tvrdnjama, veoma je teško izvući suštinu iz prevoda koji su rađeni sa Kineskog ideogramskog pisma na bilo koji od zapadnih jezika. Potreban je pravi majstor određenog polja da se dobije uvid u znanje.

Odnos kolena i visina stava i zdravstvena pitanja.
Najčešća zabluda u vezi sa stilom zmije jeste u vezi sa visinom stava. Uobičajeno mišljenje je: „...zmije žive na zemlji = nizak stav = problemi sa kolenom“. 
Kako je već objašnjeno, stil zmije Majstora Ipa se ne odnosi na visinu stava već na način kretanja. Nema bojazni da je stil zmije Majstora Ipa loš za kolena, to govore samo neobavešteni ljudi zbog zamene teza da je stav zmije isti što i stil zmije.
Stil zmije omogućava praktikantu da prenese snagu/pritisak naviše iz kolena u kuk/kwa oblast i da stabilizuje koleno u svakom pokretu, na taj način uzemljujući noseću nogu/stopalo i potpuno „prazneći“ drugu nogu.
Usled ovakvog treninga cela oblast kuka/kwa jača i tako pomaže praktikantu da poveže celo telo od stopala do dlanova i omogućava mu da manifestuje jačinu kroz opuštenost umesto kroz neku rigidniju strukturu tela.


„Puna“ i „prazna“ noga – 100/0 stavovi i ukorenjivanje

U Stilu Zmije princip „puna i prazna noga“ se odnosi na 100/0 stav i odnos težine na nogama. Cela težina se prebacuje na jednu nogu, dok je druga noga apsolutno bez dodatne težine tela i može se pomerati bez i najmanjeg prebacivanja težine na drugu nogu ili pomeranja tela kako bi se noga oslobodila težine. Telo se kompresuje ka nozi oslonca, koristeći rotaciju i unutrašnje povlačenje i istezanje mišića kako bi se telo oslonilo potpuno na stopalo i isteglo naviše u isto vreme. Ovo stvara veliki pritisak i ukorenjivanje naniže, uz mogućnost upotrebe velike sile i brzog kretanja.


Gornji deo tela i fleksibilni trup
Gornji deo tela postaje veoma fleksibilan i gibak usled treniranja Stila Zmije i dodatnih vežbi za razgibavanje. Svi pokreti potiču iz oblasti grudnog koša i kičme. Kroz rotaciju, kompresiju, skupljanje i širenje svi mišići su aktivirani uz pojačan transport krvi i limfe. Nakon nekog vremena, „obrnuto disanje“ se priključuje formi, masirajući i aktivirajući unutrašnje organe povećavajući njihovu funkciju. U borbenoj situaciji fleksibilno telo omogućava praktikantu da se kreće, izbegava, napreduje, povlači i bori na veoma malom prostoru.


Brzina izvođenja forme i povezani pokreti Stila Zmije
Osnovno pravilo je :“Sporije je bolje“. Ako se standardna forma (Yang/Ip) izvedena za 15 do 18 minuta u početku, smatra se veoma dobrim. Ovo je relativno kratko vreme za izvođenje forme u odnosu na forme drugog porekla koje se izvode od 30 do 50 minuta, te je potrbno sagledati zašto je to tako. U Taiđi Ćuenu stila zmije je imperativ pokretati telo apsolutno povezano, kao jednu celinu. Ovo takođe znači da su koraci u vezi sa pokretanjem trupa. Nikad se ruka ili noga ne pokrenu bez pokretanja grudnog koša – za razliku od drugih stilova. Sporo kretanje je kontrolisano najslabijim delom tela, obično je to oblast kuka/kwa u početku treninga. Početnik jednostavno nema dovoljno razvijenu snagu u toj oblasti, u početku treninga Stila Zmije ili prelasku sa drugog stila, gde su više prisutne statičke strukture, kao u Stilu Tigra. Sa minimalnom snagom u području kuka, koraci moraju biti malo brži od uobičajenih u Taiđi demonstracijama, i pošto je telo u pokretu, ostatak tela prati, održavajući vezu. Na početku treninga praktikant stila zmije se kreće dosta brže nego od početnika drugog stila, ali dobra vest je da usled treninga kuk/kwa postaje sve jači, omogućavajući usporavanje izvođenja forme Stila zmije.


Samoodbrana – stil zmije u borbi
Majstor Ip je sistem stila zmije nazivao „...najborbenijom formom svih stilova Yang Taiđi Ćuena...“, tj. najkorisnijim stilom za borbu. Svaki pokret u formi sadrži veliki broj mogućih borbenih aplikacija, od eksplozivnih napada do skoro neprimetnih pokreta koji se koriste za neutralizaciju napada, dovodeći napadača u disbalans i završavajući borbu. Ovo uključuje tehnike kao što su : uzmi i polomi, neutralizuj, podigni, chin-na, pritisak na akupunkturne tačke, prodiranje, udaranje, čišćenje i razbijanje pored drugih aplikacija. Široka paleta korisnih i praktičnih tehnika koje olakšavaju život u „teškim“ situacijama.
Treniranje borbene forme (Cheung Chuan) stila zmije umnogome povećava ove sposobnosti.