ISSA PPREDSTAVLJANJE

Stil zmije(Snake Style) Taiđi Ćuena je čuvan unutar Jang porodice pet generacija. Robert Bojd je 2001. formalno usvojen u Ip porodicu(peta generacije Jang porodice) i počeo je da uči sistem.
Tri godine kasnije, Grandmaster Ip Tai Tak koji je živeo u Hong Kongu je dao Masteru Bojdu dozvolu da prenosi stil zmije otvoreno.

Od tada, stil zmije je lagano ali sigurno rastao i širio se u Evropi i Severnoj Americi. Kako bi se održao standard metodologije učenja stila zmije, Master Bojd je osnovao Internacionalnu asocijaciju stila zmije (International Snake Style Association-ISSA) kako bi ujedinio sve učitelje stila pod jednim krovom.

ISSA je organizacija Taiđi profesionalaca i istomišljenika koja od svojih članova ne traži ugovorne obaveze. Umesto toga, članovi ISSA se pridržavaju etičkog koda koji sledi:

1. Prenos učenja će biti otvoren i pošten, posvećen kreiranju jasnim i kreativnim metodama prenosa osnovnih principa stila.
2. Učitelji će otvoreno demonstrirati njihove sposobnosti kako bi njihovi učenici imali i vizuelnu i praktičnu podršku teorije i principa.
3. Učitelji prenose stil svim učenicima bez prethodnog treniranja drugih formi Taiđija.
4.
Učitelji tretiraju učenike sa poštovanjem, razumevanjem i brigom za njihovim dobrostanjem..
5.
Učitelji će naglašavati da su i oni sami prvo učenici pa tek onda učitelji i da su posvećeni sopstvenom razvoju veština stila zmije.
6. Učitelji promovišu Bao Tak Fai Tai Chi Institute polugodišnje seminare kao način da se unaprede sposobnosti učenika i stvori veza sa ISSA zajednicom u svetu.
7.
Kršenje kodeksa ponašanja može rezultovati u isključenju iz ISSA.