International Snake Style Association

Snake Style System Tai Chi Chuan of the Ip Family

International Snake Style Association

ISSA główne założenia

Tai chi chuan Styl Węża był praktykowany i utrzymywany w tajemnicy w rodzinie Yang przez pięć pokoleń. W 2001 roku Robert Boyd został oficjalnie przyjęty do rodziny IP (piąte pokolenie rodziny Yang) i zaczął uczyć się tego systemu. Trzy lata później, Mistrz Ip Tai Tak w Hong Kongu nadał Robertowi Boyd’owi uprawnienia do nauczania stylu węża bez zachowania tajemnicy rodziny Yang.
Od tego czasu styl węża powoli rozprzestrzenia się nie tylko w Europie ale i Ameryce Północnej. Aby utrzymać wysoki poziom przekazywania wiedzy i umiejętności oraz właściwej metodologii nauczania stylu węża, Mistrz Boyd założył Międzynarodowe Stowarzyszenie Styl Węża ISSA w celu zjednoczenia wszystkich nauczycieli tego stylu.
ISSA jest organizacją skupiającą osoby o wysokich kwalifikacjach lecz bez oczekiwań ścisłych formalnych powiązań i podległości. Wszyscy członkowie ISSA są zachęcani do
fond_tb
przestrzegania poniższego kodeksu etyki:

1. Nauczanie będzie przebiegać w sposób otwarty, szczery i oddany, będzie tworzyć jasne i kreatywne metody przekazywania podstawowych zasad tai chi chuan Stylu Węża.

2. Nauczyciele będą otwarcie demonstrowali swoje umiejętności tak, żeby studenci mogli zobaczyć założenia stylu, i w teorii, i w praktyce, tak by łatwo się ich nauczyć.

3. Nauczyciele będą przekazywać swoją wiedzę i praktyczne umiejętności wszystkim zainteresowanym uczestnikom szkoleń bez żadnych warunków wstępnych związanych z zaawansowaniem czy ich umiejętnościami.

4. Nauczyciele będę traktować uczniów z szacunkiem, zrozumieniem i troską o ich dobre samopoczucie.

5. Nauczyciele uznają fakt, że oni sami też się uczą a dopiero potem są nauczycielami i jako nauczyciele są zobowiązani do rozwijania własnych umiejętności w tai chi stylu węża.

6. Nauczyciele będą przyczyniać się do rozwoju Instytutu Bao Tak Fai Tai Chi przez udział, dwa razy do roku, w seminariach, traktowanych jako środek rozwoju i poprawy ich umiejętności w tai chi styl węża i budowania wspólnoty z innymi członkami ISSA.

7. Naruszenie powyższego kodeksu postępowania może prowadzić do wydalenia z ISSA.